05-12-2017

Ældrepleje

Hvem tør kæmpe for de der behøver hjælp i modsætning til de der ønsker at nogen får Skatte lettelser.

Det er som vores samfund mangler forståelse og viden om, og ikke kan gennemskue " og skelne mellem de på papiret fine aftalte nedskrevet politiske ord, og ikke kan/eller vil se hvordan virkeligheden er blevet, for der er to forskellige verdner. Der er de finde overfladiske ord og så praksis.Selvom det gerne starter ud fra gode intentioner og holdninger, bliver det,ofte kun til nogle pænt beskrevne ord,  praksis angående hvad der sker, en anden. Nogen gange hænger hjemmehjælp og plejecentre områdets virkelighed ikke sammen med det beskrevne. Ledelsen på centrene skriver om fine tiltag i deres blad, og hjemmesider, det samme fortælles til og ved politiker besøg, de presses af politikerne, og kommunens flotte ord.  Men det er ikke altid det vi der er pårørende mødes med, hvis vi kommer tæt nok til at opdage virkelighedens ansigt, bliver vi der måske selv er omkring de 70 meget chokerede, for der mangler ressourcer, især til omsorg pleje hjælp på intimområdet. Det er det vi som allerede har pårørende frustreres over.  Hvem tør og vil sikre penge til at der kommer flere faglærte personaler, og sikkert også bedre ledelse, så det beskrevne hænger sammen med virkeligheden? Hvem vil kæmpe for bedre normering, sørge for gennemskuelig omsorgspleje/ og bevillige omsorgs tandpleje. Der er som nu nogen der får lov til at " klare" sig selv på bedste beskub. Fordi de regnes som selvhjulpne, på trods af hvad de ikke kan, nok fordi der ikke er personale nok. for måles du op imod nogen som intet kan, kan du godt kaldes i god stand, uden at være det målt til hvad almindelige mennesker kan. Vi snakker om Hjælp til tøjskift, udsmidning af hullede strømper, skift af og til ren ble, samt hjælp ved toiletbesøg. Hjælp til morgen/ aften hygiejne. Men det er som om det regnes for mindre vigtigt end at kunne reklamere for, "sociale tiltag", men bør det ikke regnes til og under kernevelfærd. Som nu tror jeg man skal opholde sig, og være meget nær på de ældre/ beboer, for at opdage det jeg gør opmærksom på.  Det er sikkert heller ikke alle pårørende der opdager det. Så tæt kommer du ikke som almindelig besøgende politiker ældreråd ældresag eller andre, for det er nok lettere at lukke øjnen, for noget så grænseoverskridende at snakke om. For man bliver så ked af at se gennem den flotte fernis af ord, og der er ingen prestige i at sørge for hjælp af den karakter. Det vil være de få der får set en pårørendes ble, og andet, der ikke tåler dagens lys.  Så hellere fest og lagkage, for det er jo grænseoverskridende at snakke om lort i en ble.
I dagens samfund bør der dog være midler og tid til at hygiejnen tæller højt, det har med værdighed at gøre. Mange ældre med ble/behov ser det ikke selv, men det lugter. Især når standarden er et ugentligt bad. Hvor er det synd‘at vi er blevet sådan‘ at det skal bydes andre.

Det Nedslider de pårørende og presser dem til at yde,der hvor samfundet svigter, det de fælles skuldre burde bære,