22-02-2018

Kommunikation og relationer

Kommunikation og relationer

Tåles det der er lidt anderledes?

Tør vi se i selvrefleksionens dybe spejl?

Hvilken rolle har vi selv i en given scene

hvor den første sten bliver kastet,

Hvor er du fra kast til bevægelsens endemål?

Hvem gik ind i bølgen set fra kasters hånd?

Uden Selvransagelse og

Kig på udefra oppefra og indefra,

Opgør med eget indre skygge materiale.

Kunne stenen have haft dig selv til mål?

Ingen er perfekt i kommunikation, alle har en plads.

Men mener du at

”overgreb er legalt”?

Mange kast forties,

Alt fra projektioner, fortrængte følelser som had og jalousi,

Skyldes ofte lille selvværd.

De mange ”med ansvarlige” bliver de,

der ikke” ser” et angreb, når det sker.

”ser” men ikke tager ansvar for

de bagved liggende mekanismer,

Ofte hænger stenen usynligt

I en stadig vedvarende kastende konsekvens attitude.

Ofte kastes sten af de der ikke tåler andre i dem de er,

de der ikke siger fra bliver med ansvarlige.