02-02-2019

Seniorbofællesskaber kan den boform stå alene?

 

Seniorbofællesskabs boformen er en tendens, der er ved at sprede sig ud på landsplan, i mange byer. 

Samtidigt er der på landsplan en anden plan.

Ghettoplanen – hvor boliger ønskes revet ned og mennesker flyttet ud blandt andre befolkningsgrupper.

En anden faktor og erfaring kendes allerede, og mærkes af mange med behov,  stor mangel på ældreboliger generelt.

Mange har ønske om at kunne blive boende i egen bydel, også når de får brug for at skifte huset eller al for stor lejlighed ud, til billigere og lettere lejligheds boform.

  Regeringen Stiller krav, om at mennesker af anden etnisk kategori som bor i store alment nyttigt boligbyggeri fremover skal ud mellem etnisk danskere, primært fordi integrationen endnu ikke er løst fuldt ud.Det har udløst 

varsel om at der er boliger der skal rives ned osv.

Hvordan hænger disse forskellige krav og faktorer sammen med de nye tiltag hvorfra der bygges nyt Idag.

Senior bofællesskaber er Nærmest et nyt mantra.

Ensomhed skal undgås, men det må så bemærkes kun at komme til at gælde for en privilegeret kategori.

integrationen ser ud til stadighed kun at skulle foregå udvalgte steder.

mennesker der er over 70 ønskes ikke godt med ind flere af stederne, selvom det senere er prøvet bortforklaret. Nogen påstår at der skulle være sneget sig en misforståelse ind. De kommer med argumenter der strider imod hvad der sker, og vil ske.

Det er blevet en trend og ny måde at kunne bortforklare fakta, ved at skulle tale alt op.

Argumentet lyder i nye formuleringer, at der kan komme personer over 70 med ind i det kommende senior bo fællesskab. Dog ikke i de nuværende. Derefter skal de indflyttede så sammen formulerer, vedtægter og regler der skal gælde. Der fremgår intet om hvordan man så undgå,at der igen sættes en prop i overfor dem på over 70 i de nye bofællesskaber fremover?

 Der kommer stadig til at mangle Boliger, der er til at betale for en del ældre, det bør og må løses. Der er mange over 70 lige nu Der ikke har pengene til bofællesskab ideen. Mange har store egne pensioner, men en mellemgruppe har Kun mindre pensioner fra tidligere arbejde. Mange får modregninger inden der udbetales til dem.De har ikke stort mere ud af det, end de med kun folkepension ATP og ældrecheck og andet.

Der bør tages fat om nældens rod, og stilles nye krav til kriterierne, og udformningen af vedtægter, i de nye .seniorbofællesskaber.

 Mange i dag bliver 90-100 år, så de yngste der flytter ind nu som 55-60 år, kan blive boende de næste 40 år.

Intentionen generelt er at forblive i eget hjem længst muligt. De der i dag er 55 ved start, bliver om nogle år til de ældste, de kan så igen argumentere med, som nogen i de nuværende seniorfællesskaber allerede gør, at de kun ønsker yngre ind.

Disse fællesskaber kan i nogen grad ses som noget der lukker sig sammen om sig selv, selvom tanker og intentioner lyder som andet. 

fællesskabet tænkes holdt sammen ved brug af fælleshuset og arealerne tæt på boligerne, det er selve fællesskabets ånd, og bæredygtighed, alle skal være der for hinanden, det bliver så vel at mærke for de der bor i bofællesskabet. Det må derfor risikere at udhule fællesskabet for andre grupper  i det offentlige rum.

 Spørgsmålet står tilbage, ønskes der regulært plads til alle borgere, og ønsker man at undgå, at alle mennesker bliver ensomme? Ønskes integrationen at deles ud til alle boformer? 

Måske bør der politisk ses på hvilke krav der kunne stilles når der bygges nyt. Skal det være politiske overvejelser eller økonomi og egoisme der skal være styrende.

Ved hvert nyt bygget område kunne der sørges for plads til at få bygget en sektor af alment boligbyggeri med ind. Oprindeligt alment byggeri, Hvor prisen er holdt i ro og hvor der er ejendomsfunktionære ansat.

Det er grundlæggende kommunens opgave, at sørge for ældreboliger, hjælp til dem der ikke kan. Det bør ikke lægges over på andre og naboers skuldre. Det er også en opgave at sørge for god integrations muligheder. Spørgsmålet er hvordan sker det ved denne nye type byggeri?

Fordeles integrationen ud til alle boformer, og giver det ældre over 70, og de uden de store pensioner, og store indtægter, mulighed for vedblivende at kunne bo i egen kommune del, i kommunen.

I København er målet, for alment boligbyggeri 25 % af den samlede boligmasse, Hvad er målet i Fredensborg?

I disse år sker en udflytning fra Hovedstaden og ud.

Det har allerede  vist sig  i samfundet, at være uhensigtsmæssigt, når befolknings grupper ikke blandes fra start af. Men det er voldsomt at ville tvinge mennesker væk ved at rive boligerne ned.

hvor skal de flyttes hen?

Tilbage står de der ikke kan, de der er udenfor? Der er mennesker i vores samfund der ikke kan og ikke har råd og måske er over 70, og andet. Tager nogen sig af dem, vil der være boliger nok til dem i fremtiden? De med behov efter dødsfald skilsmisse og sygdom. Er de på forhånd ekskluderet af det ” gode selvskab”?

Med etiketten ”for gammel”, dur ikke, ikke rig nok.